Voor leerkrachten en scholen

Leerkrachten

Veel leerkrachten, startend of al meer ervaren, worstelen met het vinden van een fijne balans tussen het lesgeven en de andere taken die horen bij het mooie vak van leerkracht. Dit maakt dat leerkrachten een groot gevoel van werkdruk ervaren en veel van hen verliezen daarbij gaandeweg hun talenten en drijfveren uit het oog.

Met de module “Ontdek je eigen kracht” gaan we oplossingsgericht aan de slag om van het smeulende vonkje dat je voelt voor het onderwijs weer een steekvlam te maken. We onderzoeken de sterke kanten van jouw persoonlijkheid en je gaat je eigen kernkwaliteiten zoeken en benoemen. Aan de hand van dit onderzoek ontdekken we samen waar jouw kracht ligt en waar je valkuilen zich bevinden. Je krijgt gaandeweg handvatten om hier goed mee om te gaan. 

Als coach help ik jou vooral om je talenten te (her)ontdekken en we gaan samen op zoek naar een passende manier om jouw talenten en sterke punten verder te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel dat jij handvatten vindt om jouw talenten te verbinden met jouw praktijk voor de klas. Als coach ondersteun ik jou hierbij vooral volgens de principes van het oplossingsgericht werken en het werken aan groei-mindset. 

Door het aanboren van jouw eigen talent blijf je dichtbij jezelf en zul je merken dat je elke uitdaging die je op je pad tegenkomt,  aankunt zonder uit balans te raken. 

Wist je trouwens dat je, na overleg, mijn diensten wellicht kunt betalen uit je persoonlijke scholingsbudget? Daar heeft iedere leerkracht jaarlijks recht op. Mocht dit het geval zijn dan ga ik graag met jouw werkgever in gesprek. 

Wil je meer weten over mij en over mijn werkwijze neem dan vooral contact met me op via de button. 

Scholen

Bent je op deze website terecht gekomen omdat je op zoek bent naar een coach die binnen jouw school aan het werk gaat? Dan kun je natuurlijk ook een beroep doen op mij als coach. Wellicht zijn er teamleden die zoekend zijn om hun passie voor het onderwijs nieuw leven in te blazen en hebben zij dit aangegeven bij jou als intern begeleider of directielid. Je kunt mij dan ook als school inhuren om, met instemming van de betrokken leerkracht(en) aan het werk te gaan.

Ik werk waarderend en talentgericht met de medewerkers zodat zij hun doelen kunnen bereiken. 

Voor scholen en andere professionele organisaties hanteer ik speciale zakelijke tarieven. 

Mocht je meer willen weten dan nodig ik je van harte uit om contact op te nemen via de button op deze pagina.