Onderwijs Coaching Amstelveen

Onderwijs Coaching Amstelveen is een coachpraktijk waar iedereen met vragen over het onderwijs of de ontwikkeling van kinderen terecht kan.

Kinderen, ouders, leerkrachten en scholen zijn allemaal van harte welkom om gebruik te maken van de coaching van Maaike Klaver-Tielman, de coach van Onderwijs Coaching Amstelveen.

Als je kiest voor coaching bij Onderwijs Coaching Amstelveen dan kies je voor een praktische en oplossingsgerichte aanpak. In alle trajecten blijf je dicht bij jezelf. Hierdoor sluit iedere module aan op wat jij als individu nodig hebt en zo ontdek jij jouw eigen kracht!

Met kinderen ga ik actief en op speelse wijze aan de slag om zelfvertrouwen, flexibiliteit en groeimindset op te bouwen. Ook het trainen van executieve functies, zoals bijvoorbeeld plannen en organiseren, kan een onderdeel zijn van mijn coaching.

Als ouder kun je bij mij terecht als je ondersteuning of coaching nodig hebt bij vragen over de ontwikkeling van jouw kind. Als je vragen hebt over de schoolloopbaan van jouw kind: Hoe kun jij je kind ondersteunen bij het opbouwen van een goed zelfbeeld? Hoe kun je helpen met huiswerk? Wat mag je verwachten van school? En wat mag school verwachten van jou als ouder? Ook als jouw kind speciale onderwijsbehoeften heeft zoals bijvoorbeels ADHD, Dyslexie, TOS of Autisme (ASS) kun je bij Onderwijs Coaching Amstelveen terecht voor coaching of advies.

Leerkrachten coach ik oplossingsgericht om op zoek te gaan naar hun talenten. Als je werkt vanuit je talent vergroot je het werkplezier en ervaar je automatisch minder werkdruk. Het smeulende vuurtje dat nog vonkt voor het vak van leerkracht verandert voor je het weet weer in een vurige passie voor het werken met jou doelgroep.

Onderwijs Coaching Amstelveen