Over mij

Even voorstellen:

Mijn naam is Maaike klaver en ik ben onderwijscoach. Mijn expertise ligt op het gebied van leerkrachtcoaching, coaching van ouders en coaching van kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Talentontwikkeling en het ontwikkelen van groeimindset hebben mijn speciale interesse. Op de pagina met aanbod kun je per doelgroep lezen wat ik precies te bieden heb. 

Ik ken mijn doelgroep als geen ander door mijn ruime ervaring in het onderwijs. In bijna 20 jaar heb ik het onderwijs vanuit verschillende functies goed leren kennen. Ik ben goed op de hoogte van de eisen die er tegenwoordig aan het onderwijs en aan verschillende betrokkenen gesteld worden.

Mijn loopbaan:

Ik ben mijn loopbaan in 2001 begonnen tijdens mijn studie aan de Hogeschool IPABO in Amsterdam waar ik door middel van een stage met baangarantie de eerste stappen in het basisonderwijs heb gezet. Ik ben begonnen in de middenbouw (groep 5 en 6) en een jaar later kreeg ik mijn eerste eigen groep, groep 7. Na de eerste jaren in het regulier onderwijs heb ik de overstap gemaakt naar de SBO school (speciaal basisonderwijs) waar ik tijdens mijn stageperiodes mijn hart verloren ben aan deze doelgroep. Ik heb 14 jaar op deze school gewerkt en heb alle groepen van 4 tot en met 8 als leerkracht geholpen om te groeien. Daar is ook de taak van ambulant begeleider nog bijgekomen waardoor ik niet meer alle dagen voor de klas stond maar mijn kennis en expertise mocht gaan delen met collega’s in het regulier onderwijs. 

In het SBO heb ik mij verder kunnen ontwikkelen en heb ik via een post HBO studie gespecialiseerd leerkracht mijn kennis en vaardigheden verder uitgebreid. Daarna heb ik mijn kennis verder uitgebreid met een Master Special Educational Needs  tot gedragsspecialist aan de Fontys Hogeschool.  Later is daar nog een opleiding tot Intern Begeleider bij gekomen aan Windesheim in Zwolle. Tijdens de laatste twee studies heb ik mij verdiept in verschillende ontwikkelingsstoornissen waarbij de focus lag op ADHD en de Autisme Spectrum Stoornis waar diverse verschijningsvormen van zijn. De vele facetten en de verschillende manieren waarop een ontwikkelingsstoornis of leerprobleem (bijvoorbeeld dyslexie)  zich openbaren fascineren mij nog altijd en ik heb veel kennis opgedaan over de verschillende stoornissen. 

(NB het woord ontwikkelingsstoornis of leerprobleem vind ik geen recht doen aan de aandoeningen. De termen suggereren dat er sprake is van een probleem, dat er iets mis is. Terwijl ik inmiddels weet dat mensen met een “stoornis” weldegelijk heel begaafd en talentvol zijn. Deze mensen hebben alleen een anders werkend brein en daarom een andere benadering nodig. Met deze benadering kunnen zij prima functioneren.)

In 2009 ben ik als  fulltime leerkracht gestopt om drie dagen in de week aan het werk te gaan als coördinator LGF (de rugzakjes). Een functie die ik na de geboorte van mijn oudste goed kon combineren met het moederschap. Daarbij gaf deze functie mij de ruimte om mijn kennis over bovengenoemde onderwijsbehoeften (een veel aardiger woord) te verbreden en te verdiepen. Ik leerde over behoeften, handvatten en de impact die een onderwijsbehoefte heeft op het kind maar ook op het gezin en de omgeving.  In 2010 ben ik officieel als intern begeleider begonnen, het diploma volgde in 2013.

In het schooljaar 2017-2018 heb ik afscheid genomen van het speciaal basisonderwijs. Om mijn geluk te beproeven op een basisschool in Ouderkerk aan de Amstel. Een school die volop in ontwikkeling is en waar ik nog steeds met veel plezier, als intern begeleider, mee bouw aan een fantastische onderwijsvisie en een heel mooi onderwijsconcept waarin de focus ligt op talentontwikkeling en eigenaarschap van leerlingen. Hier heb ik de opleiding tot NOBCO gecertificeerd coach gevolgd en deze heb ik in het voorjaar van 2020 succesvol afgerond. 

Als coach:

Het coachen is begonnen als een aanvulling op mijn werk op school maar brengt mij zoveel vreugde en voldoening dat ik er meer mee ben gaan doen. Mijn kennis en expertise als onderwijsmens en mijn ervaringsdeskundigheid als moeder gebruik ik nu om anderen te helpen. En zo is op 1 juni 2020 Onderwijs Coaching Amstelveen opgericht. 

Als coach help ik jou vooral om je talenten te (her)ontdekken en we gaan samen op zoek naar een passende manier om jouw talenten en sterke punten verder te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel dat jij handvatten vindt om jouw talenten te verbinden met jouw praktijk, of dit nu voor de klas, thuis als ouder, of op school en thuis als kind is. Als coach ondersteun ik jou hierbij vooral volgens de principes van het oplossingsgericht werken en het werken aan groei-mindset. 

Door het aanboren van jouw eigen talent blijf je dichtbij jezelf en zul je merken dat je elke uitdaging die je op je pad tegenkomt,  aankunt zonder uit balans te raken. 

Wil je meer weten over mijn werkwijze neem dan vooral contact met me op via de button.